Nr 109 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie urządzenia terenu Biblioteki Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

UCHWAŁA Nr 109

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2006 r.

Nr 108 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie modernizacji hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych

 

UCHWAŁA Nr 108

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2006 r.

w sprawie: modernizacji hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych.

Nr 107 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu Nr 23 z dnia 17 grudnia 1999 roku

 

UCHWAŁA NR 107

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2006 roku

Nr 104 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora

 

UCHWAŁA NR 104

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2006 roku

Nr 103 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim

 

UCHWAŁA NR 103

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2006 roku 

Nr 102 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie dodatku funkcyjnego Rektora

 

UCHWAŁA Nr 102

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2006 r.

w sprawie: dodatku funkcyjnego Rektora.

Nr 101 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Schäuble

 

UCHWAŁA Nr 101

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2006 r.

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Schäuble.

Nr 100 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie nabycia akcji spółki akcyjnej pod nazwą PIŁKA SIATKOWA AZS-UWM SPÓLKA AKCYJNA

 

 

UCHWAŁA Nr 100

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.