Nr 129 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2006

 

UCHWAŁA Nr 129

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 października 2006 r.

 

Nr 124 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie

 

UCHWAŁA Nr 124

 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 października 2006 roku

 

Nr 123 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie

 

UCHWAŁA Nr 123

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 października 2006 roku

 

Nr 122 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie Akademickiego Centrum Mediów i Promocji

 

UCHWAŁA Nr 122

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 października 2006 r.

 

Nr 121 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki

 

UCHWAŁA Nr 121

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 października 2006 r.