Zarządzenie Nr 28 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.

 

Zarządzenie Nr 28
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2007 roku 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 217 Senatu UWM z dnia 21 września 2007 roku stanowi się co następuje.

Nr 147 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2006 rok

 

UCHWAŁA Nr 147

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

 

Nr 146 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2006

 

UCHWAŁA Nr 146

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

 

Nr 145 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

UCHWAŁA Nr  145

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

 

Nr 144 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

UCHWAŁA Nr 144

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

Nr 142 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok

 

UCHWAŁA Nr 142

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.