Nr 218 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2007 rok

 

 

UCHWAŁA Nr 218

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 roku

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2007 rok.

 
§ 1

Nr 216 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie na nieruchomości położone w Łęgajnach gm. Barczewo

 

 

UCHWAŁA Nr 216

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie na nieruchomości położone w Łęgajnach gm. Barczewo.

Nr 217 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki

 

UCHWAŁA  Nr 217
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 roku

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.

§ 1

Nr 215 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA Nr 215

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 roku

w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 3 i § 14 Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

Nr 211 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

 

UCHWAŁA Nr 211

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 roku

w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Nr 210 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2006/2007

 

 

UCHWAŁA Nr 210

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2006/2007.

§ 1

Decyzja Nr 14 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.

Decyzja Nr 14

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.

 

Decyzja Nr 13 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie terminów wypłat nagród Rektora i dodatkowych wynagrodzeń.

 

 

Decyzja Nr 13

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2007 r.

w sprawie terminów wypłat nagród Rektora i dodatkowych wynagrodzeń.

 

Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich”.

 

 

Zarządzenie Nr 27

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich”.