Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach

 

Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach

10-687 Olsztyn;
tel./fax +48 89 513-38-27
kod ewidencji korespondencji: 22-1400; kod finansowy: 2103

 
Kierownik

        mgr inż. Władysław Kapusta
        Tel. +48 89 513-38-27
        603-876-580

 

 

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców