Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki

 
DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI 
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs