Nr 69/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie składu Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-2017

 
 
Decyzja Nr 69/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 grudnia 2013 roku
 
w sprawie składu Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję
2012-2017
 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi
się, co następuje:

 

§ 1

1.          Odwołuję ze składu Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję
2012-2017 dr. hab. Mirosława GORNOWICZA, prof. UWM.

2.          Powołuję do składu Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję
2012-2017 prof. dr. hab. Jerzego JAROSZEWSKIEGO.

3.           Skład Rady po zmianach przedstawia się następująco:

1)     dr hab. Krzysztof BRYL, prof. UWM,

2)     prof. dr hab. Jan JANKOWSKI,

3)     prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,

4)     prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK,

5)     dr hab. Andrzej PIĘTAK, prof. UWM,

6)     dr hab. Bogusław PIEROŻYŃSKI,

7)     dr hab. Zofia RZEPECKA, prof. UWM,

8)     dr Marek SALAMONOWICZ.

4.           Jako przedstawiciele uczelnianych związków zawodowych w posiedzeniach Rady z głosem doradczym uczestniczą:

1)     dr inż. Piotr SOŁOWIEJ – NSZZ „Solidarność”,

2)     dr inż. Jan STABRYŁA – ZNP.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2013
Data publikacji:
24.12.2013 08:09
Data aktualizacji:
24.12.2013 08:10
Liczba wyświetleń:
1637
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecyzjaNr69.doc30 KB