Nr 68/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 68/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 grudnia 2013 roku

 

w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi
się co następuje:

 

§ 1

1.     W celu identyfikacji barier architektonicznych występujących na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz opracowania programu ich likwidacji powołuje się Zespół ds. Likwidacji Barier Architektonicznych, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1)     prof. dr hab. inż. Janusz PIECHOCKI – Prorektor ds. Studenckich - Przewodniczący Zespołu,

2)     dr inż. Aleksander SOCHA – Kanclerz UWM,

3)     mgr Marta ANDRZEJCZYK – Kierownik Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych,

4)     Andrzej PRÓSZYŃSKI – Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych,

5)     Krzysztof OBUCHOWICZ – przedstawiciel studentów (Wydział Nauk Technicznych),

6)     mgr inż. Zbigniew STACHURSKI – Kierownik Działu Inwestycji
i Nadzoru Budowlanego,

7)     mgr inż. Tomasz TRYPUZ – Dział Gospodarki Nieruchomościami,

8)     mgr Jan CZERSKI – Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych.

2.     Funkcję Sekretarza Zespołu pełni mgr Marta ANDRZEJCZYK.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.12.2013
Data publikacji:
24.12.2013 08:00
Data aktualizacji:
24.12.2013 08:00
Liczba wyświetleń:
1842
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecyzjaNr68.doc40 KB