Nr 117/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Odnawialne źródła energii”

 
 
Zarządzenie Nr 117/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 grudnia 2013 roku

 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Odnawialne źródła energii”

Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.  Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Odnawialne źródła energii”.

2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.  O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.      Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.

5.      Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 5600,00 zł.

6.      Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.

 

§ 2

Studia podyplomowe „Odnawialne źródła energii” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.12.2013
Data publikacji:
11.12.2013 13:23
Data aktualizacji:
11.12.2013 13:26
Liczba wyświetleń:
1465
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr117.doc28.5 KB