Nr 116/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach realizacji projektu nr POKL.08.02.01-28-015/12

 
 
Zarządzenie Nr 116/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 grudnia 2013 roku
 
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach realizacji projektu nr POKL.08.02.01-28-015/12 pt. „RIM WiM - Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii
i Mazur - wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów
” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu realizacji projektu POKL.08.02.01-28-015/12 pt. „RIM WiM –Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur – wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się zmieniony Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 88/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
15 lipca 2013 r. w sprawie
Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach realizacji projektu nr POKL.08.02.01-28-015/12 pt. „RIM WiM – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur – wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 
Załączniki do regulaminu:

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.12.2013
Data publikacji:
11.12.2013 13:16
Data aktualizacji:
11.12.2013 13:18
Liczba wyświetleń:
1586
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr116.doc50.5 KB
ZaldoZarządzeniaNr116Regulamin.pdf4.78 MB
ZalNr1doRegulaminuWniosek.pdf503.6 KB
ZalNr2doRegulaminuUmowa.pdf479.25 KB