Nr 113/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014

 
 
Zarządzenie Nr 113/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 

w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu, ze zmianami), w związku z § 18 Uchwały Nr 232 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku
(ze zmianami) oraz § 17 Uchwały Nr 233 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2014 r., zarządza się,
co następuje:

 

§ 1

Określa się harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014

 

 Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
27.01. - 10.02.2014 r.
do godziny 15:00
2.
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
(na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)
do 10.02.2014 r.*
3.
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
27.01. - 10.02.2014 r.
4.
Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą
12.02.2014 r.
5.
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia
13.02.2014 r.
6.
Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów
13.02. - 14.02.2014 r.

 *) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

 
 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2013
Data publikacji:
10.12.2013 22:20
Data aktualizacji:
10.12.2013 22:26
Liczba wyświetleń:
1473
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr113.docx19.27 KB