Nr 111/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym

 
Zarządzenie Nr 111/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą
Nr
342 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale
Humanistycznym, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Humanistycznym likwiduje się Zakład Ukrainistyki.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Humanistycznego oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2013
Data publikacji:
10.12.2013 21:37
Data aktualizacji:
10.12.2013 21:37
Liczba wyświetleń:
1483
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr111.doc38 KB