Nr 67/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich

 
 
Decyzja Nr 67/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2013 roku

 

w sprawie zmiany w Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich, § 1 ust 16 otrzymuje brzmienie:

 „16. Wydział Sztuki:

Przewodniczący - prof. szt. muz. Benedykt Błoński, prof. zw.,

Członkowie:

1)       dr hab. szt. Zygmunt Droński, prof. UWM,
2)       dr hab. szt. Janusz Połom, prof. UWM,
3)       dr hab. szt. Marek Szczęsny, prof. UWM,
4)       kw. IIº Marcin Wawruk, prof. UWM,
5)       kw. IIº Leszek Szarzyński, prof. UWM,
6)       dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM,
7)       kw. Io Jan Połowianiuk,
8)       dr Izydor Borys,
9)       mgr Joanna Bentkowska-Hlebowicz – ZNP,
10)   mgr Joanna Kotarska – NSZZ „S”
11)   Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.”.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.12.2013
Data publikacji:
10.12.2013 21:28
Data aktualizacji:
10.12.2013 21:28
Liczba wyświetleń:
1611
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecyzjaNr67.doc58.5 KB