Nr 106/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”

 
 
Zarządzenie Nr 106/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 
w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ze zm.), w związku z § 3 ust. 4 i 6 Załącznika do Uchwały Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.  Ustala się wzory druków: „Arkusz oceny pracy dyplomowej – opiekun pracy” oraz „Arkusz oceny pracy dyplomowej – recenzent pracy” w celu dokumentowania oceny pracy dyplomowej, dokonywanej przez opiekuna pracy i recenzenta pracy na kierunkach: biologicznych, rolniczych, technicznych, medycznych, matematycznych, stanowiący odpowiednio załączniki: 1 i 1a do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

1.  Ustala się wzory druków: „Arkusz oceny pracy dyplomowej – opiekun pracy” oraz „Arkusz oceny pracy dyplomowej – recenzent pracy” w celu dokumentowania oceny pracy dyplomowej, dokonywanej przez opiekuna pracy i recenzenta pracy na kierunkach: artystycznych, ekonomicznych, humanistycznych, prawnych, społecznych, stanowiący odpowiednio załączniki: 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

1. Określone w załącznikach 1 i 1a oraz 2 i 2a wzory druków, stosuje się w procedurze oceny pracy dyplomowej studentów, realizujących cykle kształcenia w systemie Krajowych Ram Kwalifikacji, tj. cykli kształcenia rozpoczętych z dniem 1 października 2012 roku.

2. Dla studentów kontynuujących cykle kształcenia, rozpoczęte przed 1 października 2012 roku, stosuje się wzory druków „Ocena pracy dyplomowej” określone Zarządzeniem Nr 42 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2004 roku.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2013
Data publikacji:
05.12.2013 14:19
Data aktualizacji:
05.12.2013 14:56
Liczba wyświetleń:
3513
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr106.docx35.66 KB
Zal1doZarzNr106.docx18.42 KB
Zal1adoZarzNr106.docx17.77 KB
Zal2doZarzNr106.docx18.07 KB
Zal2adoZarzNr106.docx17.8 KB