Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.

Zarządzenie Nr 1

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 2 stycznia 2006 roku

w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.

 

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115, poz. 964 ), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Humanistycznym tworzy się stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie: nauki humanistyczne, w dyscyplinach naukowych: historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo.

 

§ 2

Studia trwają osiem semestrów i przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.

 

§ 3

Wydział Humanistyczny prowadzi nabór kandydatów na studia doktoranckie w ramach limitów określonych przez Senat Uczelni.

 

§ 4

Zasady organizacji studiów doktoranckich określa regulamin studiów doktoranckich.

 

§ 5

Wysokość stypendiów doktoranckich określa Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz .U. Nr 65, poz. 595)

 

 

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.01.2006
Data publikacji:
02.10.2007 13:51
Data aktualizacji:
02.10.2007 13:51
Liczba wyświetleń:
2648
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument