Nr 93/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 93/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2013 roku

 

w sprawie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą
Nr 312 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 25 października 2013 roku
w sprawie zaopiniowania utworzenia Warmińsko-Mazurskiego Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio
w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.  Tworzy się jednostkę ogólnouczelnianą pod nazwą Warmińsko-Mazurskie Centrum Naukowe Eko-Nutri-Bio w Olsztynie.

2.  Celem Centrum jest integracja potencjału naukowo-badawczego w zakresie prowadzenia badań
i technologii dotyczących gospodarki żywnościowej, od surowca roślinnego i zwierzęcego do wysokiej jakości produktów żywnościowych z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz zachowania bioróżnorodności.

3.  Centrum funkcjonuje na podstawie Regulaminu, którego treść stanowi załącznik do Zarządzenia.

 

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu oraz Dziekanom: Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Biologii i Biotechnologii, Wydziału Nauki o Żywności i Wydziału Nauk o Środowisku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.10.2013
Data publikacji:
05.12.2013 13:53
Data aktualizacji:
05.12.2013 13:54
Liczba wyświetleń:
1428
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr93EkoNutriBio.doc51 KB
ZaldoZarzNr93.docx19.1 KB