Nr 154 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa

 

UCHWAŁA Nr 154

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa.

 

§ 1

Działając na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat wyraża zgodę na utworzenie przy Wydziale Nauki o Żywności Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa jako jednostki ogólnouczelnianej, mającej na celu zintensyfikowanie procesów tworzenia konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki żywnościowej, w szczególności mleczarstwa, poprzez prowadzenie badań naukowych oraz transfer technologii i wiedzy, stosownie do potrzeb tego sektora.

 

§ 2

Do zadań Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa będzie należało przede wszystkim prowadzenie: badań naukowych, szkoleń i edukacji, działalności wdrożeniowej oraz działalności promocyjnej i marketingowej.

 

§ 3

Nadzór nad działalnością Centrum będzie sprawować właściwy Prorektor.

 

§ 4

Zasady funkcjonowania Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa określa Regulamin zatwierdzony przez Rektora.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2007
Data publikacji:
17.09.2007 08:05
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:13
Liczba wyświetleń:
3029
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument