Nr 334 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-2016

 
 
UCHWAŁA Nr 334
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-2016

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Nauki na kadencję 2012-2016, § 1 ust. 1:

1)     pkt. 18 otrzymuje brzmienie: „18) Magdalena TAŃSKA (Samorząd Studencki)”,

2)    pkt. 19 otrzymuje brzmienie: „19) mgr inż. Katarzyna SZCZEPANKOWSKA (Samorząd Doktorantów – Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2013
Data publikacji:
04.12.2013 23:29
Data aktualizacji:
04.12.2013 23:29
Liczba wyświetleń:
1726
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr334.doc55 KB