konkurs na stanowisko Konsultanta ds. Programów Ramowych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej

Strona została usunięta dnia: 7 styczeń, 2014 - 08:49

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs
na stanowisko
Konsultanta ds. Programów Ramowych UE 
w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej
 
Wymagania:
1.    Wykształcenie wyższe.
2.    Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.
3.    Co najmniej roczne doświadczenie w zakresie przygotowania i/ lub realizacji projektów
    badawczych lub innych
, w tym finansowanych ze środków UE.
4.    Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania programów ramowych UE ( w tym 7.PR).
5.    Doświadczenie w redagowaniu tekstów promocyjnych lub/i popularno-naukowych.
6.    Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla naukowców, przedsiębiorstw.
7.    Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – potwierdzona zdobytymi certyfikatami.
8.    Bardzo dobra znajomość obsługi sprzętu komputerowego, oprogramowania MS Office i Internetu.
9.    Kreatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole oraz organizacji warsztatu pracy,
    terminowość, dyspozycyjność, chęć uczenia się.
10.  Umiejętność sprawnego komunikowania się.
11.  Podstawowa znajomość przepisów prawa zamówień publicznych.
12.  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych.
13.  Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie
     przestępstwo skarbowe.
14.  Obywatelstwo polskie.
 
Zakres obowiązków:
1.     Organizowanie szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń o charakterze informacyjnym.
2.     Przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji.
3.     Działalność konsultacyjna w zakresie przygotowywania i realizacji projektów z Programów
     Ramowych i innych programów badawczych UE dla przedstawicieli nauki i przemysłu (MŚP)
     z regionu Warmii i Mazur.
4.     Obsługa projektów realizowanych z Programów Ramowych (w tym z 7.PR).
5.     Pomoc w nawiązywaniu współpracy i wspomaganie uczestnictwa jednostek naukowych
     i przemysłowych w Programie Ramowym.
6.     Redagowanie comiesięcznego wydania „Newslettera RPK”.
7.     Aktualizowanie informacji na stronie internetowej RPK.
8.     Przygotowywanie publikacji, materiałów informacyjnych i promocyjnych RPK.
9.     Udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, posiedzeniach i spotkaniach dot. tematyki
     zawartej w Programach Ramowych UE przy współpracy z KPK i Siecią RPK, a także partnerami
     krajowymi i zagranicznymi.
10.  Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością RPK, zgodnie z potrzebami oraz
     możliwościami.
11.   Stałe uzupełnianie wiedzy i zbieranie informacji.
 
Zainteresowani składają w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej UWM w Olsztynie,
ul. Oczapowskiego 2, pok. 221 C, następujące dokumenty:
 
  • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
  • CV,
  • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • suplement do dyplomu,
  • certyfikat lub zaświadczenie wydane przez UWM potwierdzające znajomość języka obcego,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku Konsultanta ds. Programów Ramowych UE ,
  • świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
Termin składania podań upływa z dniem 17 stycznia 2014 r.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2014 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Wytworzył:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.12.2013
Data publikacji:
03.12.2013 14:26
Data aktualizacji:
07.01.2014 08:49
Liczba wyświetleń:
3893
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument