Nr 60/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do przedstawienia Senatowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 0lsztynie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 60/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2013 roku

 

w sprawie powołania komisji do przedstawienia Senatowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 0lsztynie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2013

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

 

1.        W celu zapoznania się z ofertami i przedstawienia Senatowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2013, powołuje się Komisję w składzie:

1)   Sławomira PIETRZYK – Kwestor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
2)   Małgorzata KAWIECKA – Główna Księgowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
    w Olsztynie,
3)   Marek JASTRZĘBSKI – Kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
4)   Zbigniew SKORUPSKI - Kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala
    Klinicznego w Olsztynie.

2.    Komisja powinna wykonać powierzone jej zadanie w terminie umożliwiającym Senatowi przyjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie podczas posiedzenia w dniu
29 listopada 2013 roku.

 

§ 2

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.11.2013
Data publikacji:
25.11.2013 08:26
Data aktualizacji:
28.11.2013 12:14
Liczba wyświetleń:
2050
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec62komisjadowyborupodmiotu.doc41 KB