Wersja strony Nr 105/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym” z dnia 19 listopad, 2013 - 10:40

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 
Zarządzenie Nr 105/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Muzyka w nauczaniu przedszkolnym
i wczesnoszkolnym”

 

Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.  Na Wydziale Sztuki tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Muzyka w nauczaniu przedszkolnym
i wczesnoszkolnym”
.

2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadających kwalifikacje nauczycielskie do nauczania w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.

3. O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.    Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.

5.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 3750,00 zł.

6.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.

 

§ 2

Studia podyplomowe „Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.11.2013
Data publikacji:
19.11.2013 10:39
Data aktualizacji:
19.11.2013 10:40
Liczba wyświetleń:
1566
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz105stpodyplMuzykawnauczaniuprzedszkolnymiwczesnoszkolnym.doc28.5 KB