Wersja strony Regionalne Centrum Informatyczne z dnia 1 sierpień, 2013 - 08:47

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

REGIONALNE CENTRUM INFORMATYCZNE

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54

tel. 089 523 47 69, fax 089 524 51 91

Kod finansowy: 22 14

e-mail: rci@uwm.edu.plwww.uwm.edu.pl/rci

 

Podstawowe zadania Regionalnego Centrum Informatycznego:

 1. zapewnienie pracownikom i studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych;
 2. udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych i procesu dydaktycznego;
 3. udostępnienie zasobów informatycznych na potrzeby rozwoju telemedycyny w regionie;
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze informatyki;
 5. inicjowanie kierunków rozwoju informatyzacji Uniwersytetu i dbałość o rozwój technologiczny stosowanych technik informatycznych;
 6. współpraca z innymi instytucjami w zakresie technologii informatycznych.

 

Rada Regionalnego Centrum Informatycznego UWM w Olsztynie:

 • dr. hab. Ireneusz BIAŁOBRZEWSKI, prof. UWM
 • dr. hab. n. med. Jerzy GIELECKI, prof. UWM
 • dr. hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM
 • dr. hab. Jan JAKÓBOWSKI, prof. UWM
 • dr Jan JASTRZĘBSKI
 • dr. hab. Edward KOŁODZIŃSKI, prof. UWM
 • dr Maciej MACIEJCZYK
 • mgr Leszek OŁDAKOWSKI
 • dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 • dr Halina TAŃSKA
 • prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK
 • dr inż. Anna WIŚNIEWSKA
 • mgr inż. Marcin Kwiecień
 • dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

Struktura RCI:

mgr Andrzej Rydzewski - Dyrektor RCI

tel. (089) 523-45-35, kom. 519 832 394, e-mail: andrzej.rydzewski@uwm.edu.pl, pok. E 2/3

 

 

mgr Leszek Ołdakowski – Z-ca Dyrektora RCI

tel. (089) 534-61-71, tel. kom. +48 691 522 524, e-mail: leszek.oldakowski@uwm.edu.pl, pok. E 2/2

 

mgr Emilia Olender - prowadzenie biura RCI

tel. (089) 523-47-69, e-mail: emilia.olender@uwm.edu.pl, pok. E 2/2

 

lic. Ewa Pasemko - organizacja ogólnouczelnianych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania

tel. (89) 523-45-45, e-mail: ewap@uwm.edu.pl, pok. E 2/4

 

Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych

Zadania

 • administrowanie centrum przetwarzania danych, na które składają się zasoby ogólnouczelnianych serwerowni,
 • zarządzanie zasobami obliczeniowymi Akademickiego Ośrodka Obliczeniowego,
 • gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych

 

inż. Przemysław Bieńkowski - koordynuje pracę Działu Aplikacji i Obliczeń Naukowych, administracja serwerami Działu Aplikacji i Obliczeń Naukowych

 tel. (089) 523-45-90, tel. kom. +48 691 767 651, e-mail: pbienkowski@uwm.edu.pl

 ul. Słoneczna 54, pok. E/2/16

mgr inż. Jacek Brzozowski - administracja serwerami systemów finansowo-księgowego, płacowo-kadrowego, pomocy materialnej, USOS i innymi systemami wspierającymi zarządzanie Uczelnią

 tel. (89) 524-64-62, tel. kom. +48 605 342 469, e-mail: jacek@uwm.edu.pl

 ul. Słoneczna 54, pok. E/2/15

Alan Olesiński - administracja serwerami systemów toku studiów i innymi systemami sieci LAN ADM, pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 tel. (89) 524-64-62, tel. kom. +48 661 620 052, e-mail: alan.olesinski@uwm.edu.pl

 ul. Słoneczna 54, pok. E/2/15

Karol Gajocha - administracja serwerami systemów toku studiów i innymi systemami sieci LAN ADM

 tel. (89) 524-52-52 tel. kom. 691-760-044, e-mail: karol.gajocha@uwm.edu.pl

 ul. Słoneczna 54, pok. E 2/17

Dominik Łukasik - programista PHP, webmaster ogólnouczelnianego serwisu WWW

 tel. (089) 524-52-52, e-mail: dominik.lukasik@uwm.edu.pl

 ul. Słoneczna 54, pok. E 2/17

 

Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej

Zadania

 • zarządzanie zasobami uczelnianej sieci komputerowej do styku z Miejską Siecią Komputerową OLMAN,
 • administrowanie systemami zarządzania tożsamością i uwierzytelniania pracowników i studentów Uczelni,
 • współtworzenie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • prowadzenie ogólnouczelnianego serwisu sieciowego.

 

lic. Michał Pilarski - koordynuje pracę działu Uczelnianej Sieci Komputerowej

 tel. (89) 524-65-65, tel. kom. 667-888-161, e-mail: michal.pilarski@uwm.edu.pl

(ul. Licznerskiego 4 d, pok. 10)

 

mgr Marcin Foss - ogólnouczelniany serwis sieciowy

 tel. (89) 524-53-45, e-mai: marcin.foss@uwm.edu.pl,

 (ul. Warszawska 30, budynek administracji szpitala, II p.)

lic. Bartłomiej Wiśniewski - serwis komputerowy,

 tel. (089) 524-61-28, tel. kom. + 48 603 304 067, e-mail: bartlomiej.wisniewski@uwm.edu.pl

(ul. Licznerskiego 4 d, pok. 9)

Arkadiusz Zbieć - ogólnouczelniany serwis sieciowy (nadzór nad siecią Wydziału Humanistycznego)

 tel. (89) 524-51-13, tel .kom. 784-031-115, e-mail: arek.zbiec@uwm.edu.pl

 (ul. Obitza 1, budynek Wydziału Humanistycznego, pok. 270)

Szymon Walkowski - ogólnouczelniany serwis sieciowy, (nadzór nad siecią Wydziału Nauk Społecznych)

 tel. (89) 524-62-60, tel. kom. 603-618-862, e-mail: szymon.w@uwm.edu.pl

 (ul. Żołnierska 14, budynek Wydziału Nauk Społecznych, pok. 123)

lic. Marcin Banasiak - ogólnouczelniany serwis sieciowy

 tel. (89) 524-61-28, kom. tel. kom. 608 011 156, e-mail: marcin.banasiak@uwm.edu.pl (ul. Licznerskiego 4 d, pok. 10)

 

Dział Edukacji Informatycznej

Zadania

 • wdrażanie nowoczesnych form edukacji wykorzystujących technologie multimedialne, telewizję wysokiej rozdzielczości, systemy zdalnego nauczania,
 • pełnienie roli centrum powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa regionu centrum inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę oraz ośrodka kształcenia informatycznego pracowników Uniwersytetu i mieszkańców regionu,
 • prowadzenie akademii pamięci masowych, laboratorium animacji komputerowych, studia nagrań naukowej interaktywnej telewizji wysokiej rozdzielczości.

 

mgr Katarzyna Gargas - administrowanie platformą zdalnego nauczania Moodle i systemem 'Student', opracowywanie multimedialnych materiałów edukacyjnych, projektowanie i opracowywanie kursów e-learningowych, organizacja i prowadzenie szkoleń w pracowniach komputerowych RCI, serwis WWW RCI

  tel. (89) 523-44-54, e-mail: kgargas@uwm.edu.pl

  (ul. Słoneczna 54, pok. D/2/9)

 

 

 

mgr Cezariusz Radomski -opracowywanie multimedialnych materiałów edukacyjnych, projektowanie i opracowywanie kursów e-learningowych, organizacja i prowadzenie szkoleń w pracowniach komputerowych RCI, organizacja studyjnych nagrań audio-wideo na potrzeby elearningu, organizacja i montaż nagrań audio-wideo

  (89) 524-61-63, e-mail: c.radomski@uwm.edu.pl

  (ul. Słoneczna 54, pok. D/2/9)

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Regionalne Centrum Informatyczne
Wytworzył:
mgr Andrzej Rydzewski
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
17.04.2007
Data publikacji:
02.10.2007 12:44
Data aktualizacji:
21.01.2019 09:20
Liczba wyświetleń:
54893
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument