Wersja strony Regionalne Centrum Informatyczne z dnia 9 kwiecień, 2013 - 11:53

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

REGIONALNE CENTRUM INFORMATYCZNE

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54

tel. 089 523 47 69, fax 089 524 51 91

Kod finansowy: 22 14

e-mail: rci@uwm.edu.plwww.uwm.edu.pl/rci

 

Podstawowe zadania Regionalnego Centrum Informatycznego:

 1. zapewnienie pracownikom i studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych;
 2. udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych i procesu dydaktycznego;
 3. udostępnienie zasobów informatycznych na potrzeby rozwoju telemedycyny w regionie;
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze informatyki;
 5. inicjowanie kierunków rozwoju informatyzacji Uniwersytetu i dbałość o rozwój technologiczny stosowanych technik informatycznych;
 6. współpraca z innymi instytucjami w zakresie technologii informatycznych.

 

Rada Regionalnego Centrum Informatycznego UWM w Olsztynie:

 1. dr. hab. Ireneusz BIAŁOBRZEWSKI, prof. UWM
 2. dr. hab. n. med. Jerzy GIELECKI, prof. UWM
 3. dr. hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM
 4. dr. hab. Jan JAKÓBOWSKI, prof. UWM
 5. dr Jan JASTRZĘBSKI
 6. dr. hab. Edward KOŁODZIŃSKI, prof. UWM
 7. dr Maciej MACIEJCZYK
 8. mgr Leszek OŁDAKOWSKI
 9. dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 10. dr Halina TAŃSKA
 11. prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK
 12. dr inż. Anna WIŚNIEWSKA

 

Struktura RCI:

mgr Andrzej Rydzewski - Dyrektor RCI

tel. (089) 523-45-35, e-mail: andrzej.rydzewski@uwm.edu.pl, pok. E 2/3

 

 

mgr Leszek Ołdakowski – Z-ca Dyrektora RCI

tel. (089) 523-47-69, tel. kom. +48 691 522 524, e-mail: leszek.oldakowski@uwm.edu.pl, pok. E 2/2

 

mgr Emilia Olender - prowadzenie biura RCI

tel. (089) 523-47-69, e-mail: emilia.olender@uwm.edu.pl, pok. E 2/2

 

lic. Ewa Pasemko - organizacja ogólnouczelnianych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania

tel. (89) 523-45-45, e-mail: ewap@uwm.edu.pl, pok. E 2/4

 

Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych

Zadania

 • administrowanie centrum przetwarzania danych, na które składają się zasoby ogólnouczelnianych serwerowni,
 • zarządzanie zasobami obliczeniowymi Akademickiego Ośrodka Obliczeniowego,
 • gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych

 

inż. Przemysław Bieńkowski - koordynuje pracę Działu Aplikacji i Obliczeń Naukowych, administracja serwerami Działu Aplikacji i Obliczeń Naukowych

 tel. (089) 523-45-90, tel. kom. +48 691 767 651, e-mail: pbienkowski@uwm.edu.pl

 ul. Słoneczna 54, pok. E/2/16

mgr inż. Jacek Brzozowski - administracja serwerami systemów finansowo-księgowego, płacowo-kadrowego, pomocy materialnej, USOS i innymi systemami wspierającymi zarządzanie Uczelnią

 tel. (89) 524-64-62, tel. kom. +48 605 342 469, e-mail: jacek@uwm.edu.pl

 ul. Słoneczna 54, pok. E/2/15

Alan Olesiński - administracja serwerami systemów toku studiów i innymi systemami sieci LAN ADM, pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 tel. (89) 524-64-62, tel. kom. +48 661 620 052, e-mail: alan.olesinski@uwm.edu.pl

 ul. Słoneczna 54, pok. E/2/15

Karol Gajocha - administracja serwerami systemów toku studiów i innymi systemami sieci LAN ADM

 tel. (89) 524-52-52 tel. kom. 691-760-044, e-mail: karol.gajocha@uwm.edu.pl

 ul. Słoneczna 54, pok. E 2/17

Dominik Łukasik - programista PHP, webmaster ogólnouczelnianego serwisu WWW

 tel. (089) 524-52-52, e-mail: dominik.lukasik@uwm.edu.pl

 ul. Słoneczna 54, pok. E 2/17

 

Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej

Zadania

 • zarządzanie zasobami uczelnianej sieci komputerowej do styku z Miejską Siecią Komputerową OLMAN,
 • administrowanie systemami zarządzania tożsamością i uwierzytelniania pracowników i studentów Uczelni,
 • współtworzenie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • prowadzenie ogólnouczelnianego serwisu sieciowego.

 

lic. Michał Pilarski - koordynuje pracę działu Uczelnianej Sieci Komputerowej

 tel. (89) 524-65-65, tel. kom. 667-888-161, e-mail: michal.pilarski@uwm.edu.pl

 (ul. Słoneczna 54, pok. E2/2)

mgr Marcin Foss - ogólnouczelniany serwis sieciowy

 tel. (89) 524-53-45, e-mai: marcin.foss@uwm.edu.pl,

 (ul. Warszawska 30, budynek administracji szpitala, II p.)

lic. Bartłomiej Wiśniewski - serwis komputerowy,

 tel. (089) 524-61-28, e-mail: bartlomiej.wisniewski@uwm.edu.pl

(ul. Licznerskiego 4 d, pok. 9)

Arkadiusz Zbieć - ogólnouczelniany serwis sieciowy (nadzór nad siecią Wydziału Humanistycznego)

 tel. (89) 524-51-13, tel .kom. 784-031-115, e-mail: arek.zbiec@uwm.edu.pl

 (ul. Obitza 1, budynek Wydziału Humanistycznego, pok. 270)

Szymon Walkowski - ogólnouczelniany serwis sieciowy, (nadzór nad siecią Wydziału Nauk Społecznych)

 tel. (89) 524-62-60, tel. kom. 603-618-862, e-mail: szymon.w@uwm.edu.pl

 (ul. Żołnierska 14, budynek Wydziału Nauk Społecznych, pok. 123)

lic. Marcin Banasiak - ogólnouczelniany serwis sieciowy

 tel. (89) 524-61-28, e-mail: marcin.banasiak@uwm.edu.pl (ul. Licznerskiego 4 d, pok. 9)

 

Dział Edukacji Informatycznej

Zadania

 • wdrażanie nowoczesnych form edukacji wykorzystujących technologie multimedialne, telewizję wysokiej rozdzielczości, systemy zdalnego nauczania,
 • pełnienie roli centrum powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa regionu centrum inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę oraz ośrodka kształcenia informatycznego pracowników Uniwersytetu i mieszkańców regionu,
 • prowadzenie akademii pamięci masowych, laboratorium animacji komputerowych, studia nagrań naukowej interaktywnej telewizji wysokiej rozdzielczości.

 

mgr Katarzyna Gargas - administrowanie platformą zdalnego nauczania Moodle i systemem 'Student', opracowywanie multimedialnych materiałów edukacyjnych, projektowanie i opracowywanie kursów e-learningowych, organizacja i prowadzenie szkoleń w pracowniach komputerowych RCI, serwis WWW RCI

  tel. (89) 523-44-54, e-mail: kgargas@uwm.edu.pl

  (ul. Słoneczna 54, pok. D/2/9)

 

mgr Tomasz Wilczyński - administrowanie platformami zdalnego nauczania Moodle i WBT Server, opracowywanie multimedialnych materiałów edukacyjnych, projektowanie i opracowywanie kursów e-learningowych, organizacja i prowadzenie szkoleń w pracowniach komputerowych RCI, organizacja studyjnych nagrań audio-wideo na potrzeby elearningu

  tel. (89) 523-44-54, tel. kom. 607 234 041, e-mail: wilczyn@uwm.edu.pl

  (ul. Słoneczna 54, pok. D/2/9)

 

mgr Cezariusz Radomski -opracowywanie multimedialnych materiałów edukacyjnych, projektowanie i opracowywanie kursów e-learningowych, organizacja i prowadzenie szkoleń w pracowniach komputerowych RCI, organizacja studyjnych nagrań audio-wideo na potrzeby elearningu, organizacja i montaż nagrań audio-wideo

  (89) 524-61-63, e-mail: c.radomski@uwm.edu.pl

  (ul. Słoneczna 54, pok. D/2/9)

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Regionalne Centrum Informatyczne
Wytworzył:
mgr Andrzej Rydzewski
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
17.04.2007
Data publikacji:
02.10.2007 12:44
Data aktualizacji:
21.01.2019 09:20
Liczba wyświetleń:
62861
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument