Wersja strony Regionalne Centrum Informatyczne z dnia 13 listopad, 2012 - 09:34

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

REGIONALNE CENTRUM INFORMATYCZNE

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54

tel. 089 523 47 69, fax 089 524 51 91

Kod finansowy: 22 14

e-mail: rci@uwm.edu.plwww.uwm.edu.pl/rci

 

Kadra

1.    mgr Leszek Ołdakowski – dyrektor , tel. (089) 523-45-35, tel. kom. 691 522 524, e-mail: leszek.oldakowski@uwm.edu.pl pok. E 2/3

2.  inż. Przemysław Bieńkowski - administracja serwerami Działu Aplikacji i Obliczeń Naukowych, odpowiedzialny za Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych tel. (089) 523-45-90, tel. kom. 691-767-651,

e-mail: pbienkowski@uwm.edu.pl, pok. E 2/16

3.    mgr Emilia Olender - prowadzenie biura RCI

 tel. (089) 523-47-69, fax: 524-51-91,

 e-mail: emilia.olender@uwm.edu.pl, pok. E 2/2

4.    Dominik Łukasik - programista PHP, webmaster,

 tel. (089) 524-52-52, e-mail: dominik.lukasik@uwm.edu.pl, pok. E 2/17

5.    Alan Olesiński - administracja serwerami systemów toku studiów i innymi systemami sieci LAN ADM tel. (89) 524-64-62, tel. kom. 661-620-052,

 e-mail: alan.olesinski@uwm.edu.pl, pok. E 2/15

6.    mgr inż. Jacek Brzozowski - administracja serwerami systemów finansowo-księgowego, płacowo-kadrowego i innymi systemami wspierającymi zarządzanie Uczelnią tel. (89) 524-64-62, tel. kom. 605 342 469 e-mail: jacek@uwm.edu.pl, pok. E 2/15

7.    Ewa Pasemko - organizacja ogólnouczelnianych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,

 tel. (89) 523-45-45, fax. (89) 523-39-30, tel. kom. 605-342-084

 e-mail: ewap@uwm.edu.pl, pok. D 2/7

8.    inż. Michał Pilarski - Zastępca Kierownika Działu Uczelnianej Sieci Komputerowej,

 tel. (89) 524-61-28, (89) 523-47-69, tel. kom. 667-888-161,

e-mail: michal.pilarski@uwm.edu.pl(ul. Słoneczna 54, pok. D/2/10)

9.    Arkadiusz Zbieć - ogólnouczelniany serwis sieciowy (nadzór nad siecią Wydziału Humanistycznego)

tel. (89) 524-51-13, tel. kom. 784-031-115, e-mail: arek.zbiec@uwm.edu.pl

(ul. Obitza 1, budynek Wydziału Humanistycznego, pok. 270)

10. Szymon Walkowski - ogólnouczelniany serwis sieciowy, (nadzór nad siecią Wydziału Nauk Społecznych)

tel. (89) 524-62-60, tel. kom. 603-618-862, e-mail: szymon.w@uwm.edu.pl

 (ul. Żołnierska 14, budynek Wydziału Nauk Społecznych, pok. 123)

11. Marcin Banasiak - ogólnouczelniany serwis sieciowy,

 tel. (89) 524-65-65, e-mail: marcin.banasiak@uwm.edu.pl

 (ul. Licznerskiego 4D, pok. 9)

12. Karol Gajocha - ogólnouczelniany serwis sieciowy, tel. (89) 524-65-65

tel. kom. 691-760-044, e-mail: karol.gajocha@uwm.edu.pl

(ul. Licznerskiego 4D, pok. 9)

13. mgr Marcin Foss - ogólnouczelniany serwis sieciowy, tel. (89) 524-53-45,

 e-mai: marcin.foss@uwm.edu.pl

(ul. Warszawska 30, budynek administracji szpitala, II p.)

14. mgr Cezariusz Radomski - ogólnouczelniany serwis sieciowy, tel. (89) 524-61-28, (89) 524-61-63, e-mail: c.radomski@uwm.edu.pl, (ul. Słoneczna 54, pok. D/2/10)

15. lic. Bartłomiej Wiśniewski - serwis komputerowy, tel. (089) 524-61-63,

(089) 524-61-28, (ul. Słoneczna 54, pok. D/2/10)

 e-mail:bartlomiej.wisniewski@uwm.edu.pl

16. mgr Tomasz Wilczyński – specjalista, tel. (89) 523-44-54, tel. kom. 607-234-041 e-mail: wilczyn@uwm.edu.pl, pok. D 2/9

17. mgr Katarzyna Gargas - administracja systemem toku studiów (Student), serwisy WWWtel. (089) 523-44-54, e-mail: kgargas@uwm.edu.pl, pok. D 2/9

 

Główne cele działania RCI to:

1. zapewnienie pracownikom i studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych;

2. udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych i procesu dydaktycznego;

3.  udostępnienie zasobów informatycznych na potrzeby rozwoju telemedycyny w regionie;

4.    prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze informatyki;

5. inicjowanie kierunków rozwoju informatyzacji Uniwersytetu i dbałość o rozwój technologiczny stosowanych technik informatycznych;

6.    współpraca z innymi instytucjami w zakresie technologii informatycznych.

 

 Struktura organizacyjna

1.    1.Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej,

2.    2.Dział Edukacji Informatycznej,

3.    3.Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych,

 

Zadania jednostek organizacyjnych RCI:

1. Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej:

1.    zarządzanie zasobami uczelnianej sieci komputerowej do styku z miejską siecią komputerową,

2.    administrowanie systemami zarządzania tożsamością i uwierzytelniania pracowników i studentów Uczelni,

3.    współtworzenie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego,

4.    prowadzenie ogólnouczelnianego serwisu sieciowego;

2. Dział Edukacji Informatycznej:

1.    wdrażanie nowoczesnych form edukacji wykorzystujących technologie multimedialne, telewizję wysokiej rozdzielczości, systemy zdalnego nauczania,

2.   pełnienie roli centrum powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa regionu, centrum inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę oraz ośrodka kształcenia informatycznego pracowników Uniwersytetu i mieszkańców regionu;

3.   prowadzenie akademii pamięci masowych, laboratorium animacji komputerowych, studia nagrań naukowej interaktywnej telewizji wysokiej rozdzielczości;

3. Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych:

1. administrowanie centrum przetwarzania danych, na które składają się zasoby ogólnouczelnianych serwerowni;

2.    zarządzanie zasobami obliczeniowymi Akademickiego Ośrodka Obliczeniowego;

3. gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Regionalne Centrum Informatyczne
Wytworzył:
mgr Leszek Ołdakowski
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
17.04.2007
Data publikacji:
02.10.2007 12:44
Data aktualizacji:
21.01.2019 09:20
Liczba wyświetleń:
62873
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument