Wersja strony Regionalne Centrum Informatyczne z dnia 3 listopad, 2011 - 12:53

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

REGIONALNE CENTRUM INFORMATYCZNE

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54

tel. 089 523 47 69, fax 089 534 51 91

Kod finansowy: 22 14

e-mail: rci@uwm.edu.plwww.uwm.edu.pl/rci

 Kierownictwo

 Dyrektor RCI

Prorektor ds. rozwoju Uczelni

dr hab. inż. Szczepan Figiel, prof UWM

tel. (089) 523-44-07, e-mail: sfigiel@uwm.edu.pl

Zastępca Dyrektora RCI ds. badań

dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski, prof. UWM

089 523 45 81,e-mail: irekb@uwm.edu.pl

kieruje Ośrodkiem Aplikacji i Obliczeń Naukowych,

Zastępca Dyrektora RCI ds. Edukacji

dr Halina Tańska

tel.(089)524-60-83, e-mail: tanska@uwm.edu.pl

kieruje Ośrodkiem Edukacji Informatycznej

Zastępca Dyrektora RCI ds Infrastruktury

mgr Tomasz Wilczyński

tel.(089)523-45-35, tel.kom.607-234-041 e-mail: wilczyn@uwm.edu.pl

Koordynator Usługi Telewizji Wysokiej Rozdzielczości /Projekt PLATON/

mgr Sebastian Jakubowski

Tel (089) 524 51 84 e-mail:sebastian.jakubowski@uwm.edu.pl

Sekretariat

Emilia Olender

tel. 089 523 47 69, fax: 534 51 91 e-mail: emilia.olender@uwm.edu.pl

Biuro RCI

 

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN:

 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54

tel.: (89) 523-45-55, fax: (89) 523-43-47,

e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

www http://www.man.olsztyn.pl/ 

Kierownik Ośrodka

mgr inż. Marcin Kwiecień

tel. 523-43-50, tel. kom 603-565-200

Administrator Sieci Komputerowych

mgr Daniel Żukowski

tel. 523-43-18,tel. kom. 691-767-544

Administrator Sieci Komputerowych

(w tym sieć bezprzewodowa Eduroam)

inż. Tomasz Karczewski

tel.523-45-55, tel. kom 665-501-602

 

Ogólnouczelniany serwis sieciowy

(ul. Warszawska 30, Szpital Uniwersytecki)

Marcin Banasiak

tel. 524-53-45 

(ul. Heweliusza 8, Regionalne Centrum Informatyczne)

Karol Gajocha

tel. 523-44-00, tel. kom. 691-760-044 

(ul. Obitza 1, budynek Wydziału Humanistycznego)

inż. Michał Pilarski

tel. 523-51-13, tel. kom. 667-888-161

Arkadiusz Zbieć

tel. 523-51-13, tel. kom. 784-031-115 

(ul. Żołnierska 14 , budynek Wydziału nauk Społecznych)

Szymon Walkowski 

tel. 524-62-60, tel. kom. 603-618-862

(ul. Heweliusza 8, Regionalne Centrum Informatyczne)

mgr Cezariusz Radomski

tel. 524-65-65

Kierownik Zespołu Administratorów Serwerów

Paweł Morawski

tel. 524-61-13, tel. kom. 604-089-181

Administrator Serwerów

inż. Krzysztof Mazur

tel.524-61-28, tel. kom. 693-277-637 

Zadania:

  • zarządzanie i eksploatacja zasobami sieci komputerowych: uczelnianej, miejskiej OLMAN oraz regionalnym węzłem krajowej sieci Pionier zgodnie z regulaminami tych sieci,

  • zarządzanie serwerami usług sieciowych,

  • opracowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego,

  • prowadzenie ogólnouczelnianego serwisu sieciowego i uczelnianego helpdesku.

 

Dział Informatycznej Obsługi Uczelni

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54

tel. 523-47-69

www.uwm.edu.pl/rci 

Kierownik Działu

inż. Przemysław Bieńkowski – zastępca kierownika

tel/fax 523-45-90, tel. kom. 691-767-651

    ·  administracja serwerami systemów toku studiów i innymi systemami sieci LAN ADM 

Pracownicy

mgr inż. Jacek Brzozowski

tel. 523-64-62, tel. kom. 605 342 469, e-mail: jacek@uwm.edu.pl

    · administracja serwerami systemów finansowo-księgowego, płacowo-kadrowego i innymi systemami wspierającymi zarządzanie Uczelnią

mgr Katarzyna Gargas

tel. 523-44-54, e-mail :alex@uwm.edu.pl

     · administracja systemem toku studiów – Student oraz serwisem WWW RCI

Alan Olesiński - tel. 523-64-62, tel. kom. 661-620-052,

     · administracja serwerami systemów toku studiów i innymi systemami sieci LAN ADM

mgr Leszek Ołdakowski

tel. 524-52-52, tel. kom. 691-522-524

    · Administrator Bezpieczeństwa Informacji, audyt systemów informatycznych, kontrola legalności oprogramowania

Ewa Pasemko

tel. 523-45-45, fax.523-39-30, tel. kom. 605 342 084, e-mail: ewap@uwm.edu.pl

     · organizacja ogólnouczelnianych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Bartłomiej Wiśniewski

tel. 524-65-65,

      · serwis komputerowy

Dominik Łukasik

tel. 89 524-52-52, e-mail: dominik@devcube.pl

      · programista PHP, webmaster

 

Zadania

·  planowanie komputeryzacji i informatyzacji Uczelni,

·  praca nad tworzeniem, wdrożeniami, nadzór i eksploatacja ogólnouczelnianych systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią,

·  prowadzenie szkoleń przy wdrażaniu nowych aplikacji,

·  nadzorowanie zamówień i zakupów oprogramowania, sprzętu komputerowego pod kątem jego ujednolicenia i kompatybilności w skali Uczelni. Udział w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie kryteriów oceny w trybach przetargowych,

·  kontrola legalności oprogramowania,

·  przygotowywanie wniosków o środki na ogólnouczelniane potrzeby w zakresie komputeryzacji i informatyzacji.

 

Ośrodek Edukacji Informatycznej

Kierownik Ośrodka

dr Halina Tańska- Zastępca Dyrektora RCI ds. Edukacji,

tel.(089)524-60-83, e-mail: tanska@uwm.edu.pl

Zadania

· wdrażanie nowoczesnych form edukacji wykorzystujących technologie multimedialne, telewizję wysokiej rozdzielczości, systemy zdalnego nauczania,

· pełnienie roli centrum powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa regionu centrum inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę oraz ośrodka kształcenia informatycznego pracowników Uniwersytetu i mieszkańców regionu.

 

Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych

Kierownik Ośrodka

dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski, prof. UWM

Zastępca Dyrektora RCI ds. badań,

089 523 45 81,e-mail: irekb@uwm.edu.p

Zadania

· Gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu zasobów obliczeniowych w postaci klastra obliczeniowego, specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych.

 

Postawa prawna:

Uchwała Nr 52 Senatu z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego

Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Regionalne Centrum Informatyczne
Wytworzył:
mgr Tomasz Wilczyński
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
17.04.2007
Data publikacji:
02.10.2007 12:44
Data aktualizacji:
21.01.2019 09:20
Liczba wyświetleń:
62872
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument