Wersja strony Regionalne Centrum Informatyczne z dnia 21 grudzień, 2010 - 11:56

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

REGIONALNE CENTRUM INFORMATYCZNE

10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 2

tel. 089 523 47 69

Kod finansowy: 22 14

e-mail: rci@uwm.edu.pl, www.uwm.edu.pl/rci

Kierownictwo

Dyrektor RCI

Prorektor ds. rozwoju Uczelni

dr hab. inż. Szczepan Figiel, prof UWM

tel. (089) 523-44-07, e-mail: sfigiel@uwm.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora RCI ds. badań

dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski, prof. UWM

089 523 45 81,e-mail: irekb@uwm.edu.pl

kieruje Ośrodkiem Aplikacji i Obliczeń Naukowych,

 

Zastępca Dyrektora RCI ds. Edukacji

dr Halina Tańska

tel.(089)524-60-83, e-mail: tanska@uwm.edu.pl

kieruje Ośrodkiem Edukacji Informatycznej

 

Zastępca Dyrektora RCI ds Infrastruktury

Tomasz Wilczyński

tel.(089)523-45-35, tel.kom.607-234-041 e-mail: wilczyn@uwm.edu.pl

Sekretariat

Emilia Olender

tel. 089 523 47 69, fax: 523 38 28 e-mail: emilia.olender@uwm.edu.pl

Biuro RCI

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN:

ul. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn,

tel.: (89) 523-45-55, fax: (89) 523-43-47,

e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

www http://www.man.olsztyn.pl/ 

Kierownik Ośrodka

mgr inż. Marcin Kwiecień

tel. 523-43-50, tel. kom 603-565-200

Administrator Sieci Komputerowych

mgr Daniel Żukowski

tel. 523-43-18,tel. kom. 691-767-544

Administrator Sieci Komputerowych

(w tym sieć bezprzewodowa Eduroam)

inż. Tomasz Karczewski

tel.523-45-55, tel. kom 665-501-602

 

Ogólnouczelniany serwis sieciowy

(ul. Warszawska 30, Szpital Uniwersytecki)

Marcin Banasiak

tel. 524-53-45

(ul. Licznerskiego 4 D, Regionalne Centrum Informatyczne)

Dawid Szczepański

 tel. 524-65-65, tel. kom. 665-501-606

(ul. Licznerskiego 4 D, Regionalne Centrum Informatyczne)

Karol Gajocha

tel. 524-65-65, tel. kom. 691-760-044

(ul. Obitza 1, budynek Wydziału Humanistycznego)

inż. Michał Pilarski

tel. 523-51-13, tel. kom. 667-888-161

Arkadiusz Zbieć

tel. 523-51-13, tel. kom. 784-031-115

(ul. Głowackiego 17 , budynek Wydziału nauk Społecznych)

Szymon Walkowski 

tel. 524-62-60, tel. kom. 603-618-862

Kierownik Zespołu Administratorów Serwerów

Paweł Morawski

tel. 524-61-13, tel. kom. 604-089-181

 

Administrator Serwerów

inż. Krzysztof Mazur

tel.523-44-00, tel. kom. 693-277-637

Zadania:

  • zarządzanie i eksploatacja zasobami sieci komputerowych: uczelnianej, miejskiej OLMAN oraz regionalnym węzłem krajowej sieci Pionier zgodnie z regulaminami tych sieci,
  • zarządzanie serwerami usług sieciowych,
  • opracowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • prowadzenie ogólnouczelnianego serwisu sieciowego i uczelnianego helpdesku.

Dział Informatycznej Obsługi Uczelni

ul. Licznerskiego 4D, 10- 712 Olsztyn

tel. 523-47-69

www.uwm.edu.pl/rci 

Kierownik Działu

mgr Tomasz Wilczyński

 tel.(089)523-45-35, tel.kom.607-234-041 e-mail: wilczyn@uwm.edu.pl

Pracownicy

Przemysław Bieńkowski

tel/fax 523-38-28, tel. kom. 691-767-651

· administracja serwerami systemów toku studiów i innymi systemami sieci LAN ADM 

mgr inż. Jacek Brzozowski

tel. 523-45-90, tel. kom. 605 342 469, e-mail: jacek@uwm.edu.pl

· administracja serwerami systemów finansowo-księgowego, płacowo-kadrowego i innymi systemami wspierającymi zarządzanie Uczelnią

mgr Katarzyna Gargas

tel. 523-44-54, e-mail : alex@uwm.edu.pl

· administracja systemami internetowej rejestracji kandydatów, toku studiów (USOS, Student)

mgr inż. Krzysztof Pawliczuk

tel. 523-44-70, tel. kom. 691-767-890

· administracja systemami internetowej rejestracji kandydatów, toku studiów (USOS, Student)

Stanisław Nowogrodzki

524-52-52, e-mail: stanislaw.nowogrodzki@uwm.edu.pl

· audyt systemów informatycznych, kontrola legalności oprogramowania

Alan Olesiński - tel. 523-44-70, tel. kom. 661-620-052,

· administracja serwerami systemów toku studiów i innymi systemami sieci LAN ADM

Dariusz Florysiak

tel. 524-51-23, 523-41-00,

· obsługa systemu elektronicznej legitymacji studenckiej SELS w Uniwersytecie, wytwarzanie spersonalizowanych kart elektronicznych.

mgr Leszek Ołdakowski

tel. 523-41-00, tel. kom. 691-522-524

· nadzór nad systemem elektronicznej legitymacji studenckiej SELS w Uniwersytecie, wytwarzanie spersonalizowanych kart elektronicznych.

Ewa Pasemko

tel. 523-45-45, fax.523-39-30, tel. kom. 605 342 084, e-mail: ewap@uwm.edu.pl

· organizacja ogólnouczelnianych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Jarosław Przerwa

tel. 523-38-28

· programista

Bartłomiej Wiśniewski

tel. 524-65-65,

· serwis komputerowy

 Dominik Łukasik

tel. 89 524-51-91, e-mail: dominik@devcube.pl

                       · programista PHP, webmaster

Zadania

· planowanie komputeryzacji i informatyzacji Uczelni,

· praca nad tworzeniem, wdrożeniami, nadzór i eksploatacja ogólnouczelnianych systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią,

· prowadzenie szkoleń przy wdrażaniu nowych aplikacji,

· nadzorowanie zamówień i zakupów oprogramowania, sprzętu komputerowego pod kątem jego ujednolicenia i kompatybilności w skali Uczelni. Udział w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie kryteriów oceny w trybach przetargowych,

· kontrola legalności oprogramowania,

· przygotowywanie wniosków o środki na ogólnouczelniane potrzeby w zakresie komputeryzacji i informatyzacji.

 

Ośrodek Edukacji Informatycznej

Kierownik Ośrodka

dr Halina Tańska- Zastępca Dyrektora RCI ds. Edukacji,

tel.(089)524-60-83, e-mail: tanska@uwm.edu.pl

Zadania

· wdrażanie nowoczesnych form edukacji wykorzystujących technologie multimedialne, telewizję wysokiej rozdzielczości, systemy zdalnego nauczania,

· pełnienie roli centrum powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa regionu centrum inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę oraz ośrodka kształcenia informatycznego pracowników Uniwersytetu i mieszkańców regionu.

 

Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych

Kierownik Ośrodka

dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski, prof. UWM

Zastępca Dyrektora RCI ds. badań,

089 523 45 81,e-mail: irekb@uwm.edu.p

Zadania

·Gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu zasobów obliczeniowych w postaci klastra obliczeniowego, specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych.

 

Postawa prawna:

 

Uchwała Nr 52 Senatu z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego

Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Regionalne Centrum Informatyczne
Wytworzył:
mgr Tomasz Wilczyński
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
17.04.2007
Data publikacji:
02.10.2007 12:44
Data aktualizacji:
21.01.2019 09:20
Liczba wyświetleń:
54077
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument