Nr 95/2013 Z dnia 28 października 2013 roku w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Obiektów na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

 
 
Zarządzenie Nr 95/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2013 roku

 

w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Obiektów na Wydziale Studiów Technicznych
i Społecznych w Ełku

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.  Na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku tworzy się jednostkę organizacyjną administracji pod nazwą Zespół Obsługi Obiektów.

2.  Zespół Obsługi Obiektów realizuje zadania związane z obsługą i sprawnym funkcjonowanie obiektów Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku polegające, w szczególności, na zapewnieniu ochrony obiektów przed dostępem nieuprawnionych osób oraz warunków właściwych
do prowadzenia w pomieszczeniach zajęć dydaktycznych i umożliwiających realizację zadań przez pracowników Wydziału.

3.  Nadzór nad Zespołem Obsługi Obiektów pełni Dziekan Wydziału Studiów Technicznych
i Społecznych w Ełku.

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.10.2013
Data publikacji:
05.11.2013 14:16
Data aktualizacji:
05.11.2013 14:16
Liczba wyświetleń:
1412
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz95utwZOOnaWSTiSwElku.doc39.5 KB