Nr 94/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
 
 
Zarządzenie Nr 94/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą
Nr
313 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dnia 25 października 2013 roku
w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale
Nauk Medycznych, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Nauk Medycznych tworzy się:

1)     Katedrę Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej,

2)     Klinikę Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w ramach Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej,

3)     Klinikę Kardiologii w ramach Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii,

4)     Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach Katedry Ortopedii i Traumatologii,

5)     Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy w ramach Katedry Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa,

6)     Oddział Kliniczny Hematologii w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych,

7)     Oddział Kliniczny Urologii w ramach Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej,

8)     Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 roku.

 

Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2013
Data publikacji:
05.11.2013 13:58
Data aktualizacji:
05.11.2013 13:58
Liczba wyświetleń:
1521
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz94zmianyorganizacyneWNM.doc39.5 KB