Nr 92/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 92/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku
 

w sprawie Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą
Nr 311 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 25 października 2013 roku
w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.  Tworzy się jednostkę środowiskową pod nazwą Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym
i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.  Celem Centrum jest integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego
w zakresie rozpoznania, planowania i
strategicznego zarządzania regionalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. 

3.  Centrum funkcjonuje na podstawie Regulaminu, którego treść stanowi załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

Nadzór nad Centrum pełni prorektor właściwy do spraw nauki.

 

§ 3

Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu oraz Dziekanom: Wydziału Biologii
i Biotechnologii i Wydziału Humanistycznego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2013
Data publikacji:
05.11.2013 13:15
Data aktualizacji:
05.11.2013 13:17
Liczba wyświetleń:
1642
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz92powołanieCentrumBadannadDziedzictwemKulturowym.doc51 KB