Nr 90/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej

 
Zarządzenie Nr 90/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 października 2013 roku

 

w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich
i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej w ramach projektu: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie w ramach POKL na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-02 zawartej w dniu 18 maja 2011 roku

 

Działając na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich
i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej
, zwany dalej Regulaminem, stanowiący
załącznik
do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży
w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.10.2013
Data publikacji:
30.10.2013 14:55
Data aktualizacji:
04.11.2013 08:02
Liczba wyświetleń:
1949
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr90Regulstazyzagranicznychdlakadrydydaktycznej.doc51 KB
Regulamin.pdf575.74 KB
Zal1Formzgloszeniowy.pdf671.2 KB
Zal2zaproszenie.pdf331.2 KB
Zal3Opiniadowniosku.pdf423.96 KB
Zal4Program.pdf600.83 KB
Zal5Deklaracja.pdf658.18 KB
Zal6Umowa.pdf535.48 KB
Zal7Dziennik.pdf405.89 KB
Zal8Ankieta.pdf422.35 KB
Zal9Kartaoceny.pdf334.14 KB