Nr 89/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży i szkoleń praktycznych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych

 
Zarządzenie Nr 89/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 października 2013 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży i szkoleń praktycznych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w celu realizacji projektu nr POKL.08.02.01-28-031/12 pt. „REGIONALNY TRANSFER WIEDZY  Z NAUKI DO BIZNESU – staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu realizacji projektu nr POKL.08.02.01-28-031/12 pt. „REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU – staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się Regulamin organizacji staży i szkoleń praktycznych pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni Warmii i Mazur w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.10.2013
Data publikacji:
22.10.2013 07:01
Data aktualizacji:
22.10.2013 07:01
Liczba wyświetleń:
1626
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz89RegstazyprojektTransferwiedzy.doc34 KB
ZałZarz89RegstazyTransferwiedzy.pdf436.53 KB