Nr 87/2013 z dnia 11 października 2013 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej w ramach projektu: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” ...

 
 
Zarządzenie Nr 87/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 października 2013 roku

 

w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej w ramach projektu: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach POKL na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-02 zawartej w dniu 18 maja 2011 roku

 

Działając na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin organizacji staży w wiodących krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.10.2013
Data publikacji:
14.10.2013 10:37
Data aktualizacji:
14.10.2013 11:45
Liczba wyświetleń:
1577
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zar87Regulaminstazy.doc51 KB
Zal1Formularz.pdf621.16 KB
Zal2Zaproszenie.pdf376.88 KB
Zal3Opiniadowniosku.pdf314.73 KB
Zal4Program.pdf446.04 KB
Zal5Deklaracjaudzialuwprojekcie.pdf583 KB
Zal6Umowaostaz.pdf383.95 KB
Zal7Dziennik.pdf393.26 KB
Zal8Ankieta.pdf358.72 KB
Zal9Kartaocenymerytorycznej.pdf333.78 KB
REGULAMIN.pdf388.52 KB