Nr 85/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem”

 
Zarządzenie Nr 85/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 października 2013 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem”

 

Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Na Wydziale Biologii i Biotechnologii tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
  3. O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  4. Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
  5. Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 4800,00 zł.
  6. Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.

 

§ 2

Studia podyplomowe „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.10.2013
Data publikacji:
07.10.2013 09:51
Data aktualizacji:
07.10.2013 09:51
Liczba wyświetleń:
1359
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz85studiapodyplomoweOchrona.doc29 KB