Nr 82/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

 
 
Zarządzenie Nr 82/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 września 2013 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.     Na Wydziale Matematyki i Informatyki znosi się Katedrę Zastosowań Algebry.

2.     Pracownicy zatrudnieni w Katedrze Zastosowań Algebry, z dniem wejścia w życie zarządzenia, zgodnie z przedstawionym wnioskiem Dziekana Wydziału, zostają przeniesieni do:

1)     Katedry Algebry i Geometrii (trzy osoby),

2)     Katedry Logiki i Podstaw Informatyki ( jedna osoba).

3.     Środki trwałe Katedry Zastosowań Algebry stanowią majątek Katedry Algebry i Geometrii.

 § 2

Wniosek Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.

 

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.09.2013
Data publikacji:
03.10.2013 13:44
Data aktualizacji:
10.10.2013 10:09
Liczba wyświetleń:
2307
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz82likwidacjaKatedryZastosowanAlgebry.doc33 KB