Nr 46/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/2014

Decyzja Nr 46/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 września 2013 roku 

w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/2014

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2012.572 ze. zm.) oraz § 1 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Zarządzeniem Nr 66/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 lipca 2013 roku), stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

1.  Ustala się liczbę stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/2014 dla poszczególnych dyscyplin naukowych.

2.  Liczbę stypendiów doktoranckich, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do decyzji.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

 

 

Załącznik do Decyzji Nr 46/2013

z dnia 19 września 2013 roku

 

Liczba stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/2014

Lp.

Wydział

dyscyplina naukowa
Liczba stypendiów doktoranckich dla doktorantów
I roku
Liczba stypendiów doktoranckich dla doktorantów
II roku
Liczba stypendiów
doktoranckich dla doktorantów
III roku
Liczba stypendiów
doktoranckich dla doktorantów
IV roku

1

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
- zootechnika

2

8

7

5

2

Wydział Biologii i Biotechnologii
-biologia

12

9

13

9

3

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
-geodezja i kartografia

2

6

4

5

4

Wydział Humanistyczny

 

-filozofia

1

1

3

5

-historia

3

3

5

3

-językoznawstwo

3

2

2

5

-literaturoznawstwo

3

1

5

4

5

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

- agronomia

5

6

5

5

- ochrona i kształtowanie środowiska

5

8

12

10

6

Medycyny Weterynaryjnej
- dziedzina nauk weterynaryjnych

6

6

11

8

7

Wydział Nauk Społecznych

 

- pedagogika

3

12

20

7

- nauki o polityce

1

3

-

-

8

Wydział Nauk Technicznych
- inżynieria rolnicza

3

8

7

-

9

Wydział Nauki o Żywności
- technologia żywności
i żywienia

3

5

8

4

10

Wydział Nauk o Środowisku
- rybactwo

2

2

3

-

11

Wydział Teologii
- dziedzina nauk teologicznych

1

1

1

3

 

Ogółem

55

81

106

73

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia
Wytworzył:
Biuro ds. Kształcenia
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2013
Data publikacji:
26.09.2013 15:48
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:41
Liczba wyświetleń:
3533
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecyzjaNr46liczba stypendiów doktoranckich 2013.doc56 KB