Nr 45/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich

 
Decyzja Nr 45/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 września 2013 roku

 

w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz.1351), § 1 ust. 6-7 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Zarządzeniem Nr 66/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 lipca 2013 roku) oraz § 1 ust. 3-4 Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Zarządzeniem Nr 67/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 lipca 2013 roku), stanowi się co następuje:

 

§ 2

Powołuje się wydziałowe komisje doktoranckie, które opiniują wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w składzie:

 

1.  Wydział Bioinżynierii Zwierząt:

1)    Przewodniczący - prof. dr hab. Urszula Czarnik,

2)    Członkowie:

a)     dr hab. Wanda Milewska, prof. UWM,

b)     dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM,

c)      mgr inż. Rodian Pawłowski.

2.  Wydział Biologii i Biotechnologii:

1)    Przewodniczący – prof. dr hab. Krystyna Żółtowska,

2)    Członkowie:

a)    prof. dr hab. Lesław Lahuta,

b)    prof. dr hab. Aleksander Świątecki,

c)    mgr Aleksandra Zamojska.

3.  Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej:

1)    Przewodniczący – dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM,

2)    Członkowie:

a)    prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski,

b)    dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM,

c)    mgr inż. Magdalena Mleczko.

4.  Wydział Humanistyczny:

1)    Przewodniczący – dr hab. Sławomir Buryła, prof. UWM,

2)    Członkowie:

a)    dr hab. Mieczysław Jagłowski, prof. UWM,

b)    dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM,

c)    dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM,

d)    mgr Michał Kowalski.

5.  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

1)    Przewodniczący – prof. dr hab. Barbara Adomas,

2)    Członkowie:

a)    dr hab. Teresa Bowszys, prof. UWM,

b)    dr hab. Sławomir Szymczyk,

c)    mgr inż. Ilona Joanna Świtajska.

6.  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

1)    Przewodniczący – dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM,

2)    Członkowie:

a)    prof. dr hab. Bogdan Lewczuk,

b)    dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. UWM,

c)    lek. wet. Elżbieta Bednarko-Młynarczyk.

7.  Wydział Nauk o Środowisku:

1)    Przewodniczący – prof. dr hab. Janusz Terlecki,

2)    Członkowie:

a)    prof. dr hab. Małgorzata Jankun-Woźnicka,

b)    dr hab. Jacek Kozłowski, prof. UWM,

c)    mgr inż. Maciej Rożyński.

8.  Wydział Nauk Społecznych:

1)    Przewodniczący – Dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,

2)     Członkowie:

a)    prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta,

b)    prof. dr hab. Andrzej Olubiński,

c)    mgr Tomasz Zając.

9.  Wydział Nauk Technicznych:

1)    Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Marek Markowski,

2)    Członkowie:

a)    prof. dr hab. Krystyna Skibniewska,

b)    dr hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM,

c)    mgr inż. Ewelina Kolankowska.

10.  Wydział Nauki o Żywności:

1)    Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Jerzy Szpendowski,

2)    Członkowie:

a)    prof. dr hab. Małgorzata Darewicz,

b)    prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica,

c)    mgr Justyna Borawska.

11.  Wydział Teologii:

1)    Przewodniczący – ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM,

2)    Członkowie:

a)     ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM,

b)     dr hab. Katarzyna Parzych-Blankiewicz, prof. UWM,

c)     dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM,

d)     mgr Marta Lik.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia
Wytworzył:
Biuro ds. Kształcenia
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2013
Data publikacji:
26.09.2013 15:00
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:42
Liczba wyświetleń:
2806
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecyzjaNr45.docx18.84 KB