Nr 81/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
 
Zarządzenie Nr 81/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2013 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, w związku
z Uchwałą Nr 285 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dnia
24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Nauk Medycznych:

1)     znosi się:
a)     Katedrę Immunologii, Genetyki i Mikrobiologii;
b)     Klinikę Pediatrii i Alergologii;
c)      Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej;

2)     zmienia się nazwę:

a)     Katedry Otolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi na Katedrę Otorynolaryngologii, Chorób 
     Głowy i Szyi;
b)     Kliniki Otolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi na Klinikę Otorynolaryngologii, Chorób Głowy
     i Szyi;
c)      Katedry Patofizjologii i Diagnostyki Laboratoryjnej na Katedrę Patofizjologii;
d)     Katedry Zdrowia Publicznego, Higieny i Epidemiologii na Katedrę Zdrowia Publicznego,
     Epidemiologii i Mikrobiologii;
e)     Kliniki Rehabilitacji z Przykliniczną Poradnią Rehabilitacyjną na Klinikę Rehabilitacji;
f)      Oddziału Klinicznego Chirurgii Dziecięcej na Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej.

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2013
Data publikacji:
26.09.2013 14:02
Data aktualizacji:
10.10.2013 10:08
Liczba wyświetleń:
1837
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarządzenieNr82wsprawiezmianorganizacyjnychnaWydzialeNaukMedycznych.doc40 KB