Nr 44/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 44/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 19 września 2013 roku

 

w sprawie zmiany w Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich

 

Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 4 i § 5 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich, § 1 ust 17 pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) mgr Maria Siemionek”.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2013
Data publikacji:
25.09.2013 10:47
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:43
Liczba wyświetleń:
2399
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument