Nr 79/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 79/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2013 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny”

 

Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.               Na Wydziale Sztuki tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Impresariat artystyczny”.

2.               Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.               O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.               Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.

5.               Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 5400,00 zł.

6.               Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią  a Słuchaczem.

 

§ 2

Studia podyplomowe „Impresariat artystyczny” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2013
Data publikacji:
24.09.2013 08:12
Data aktualizacji:
10.10.2013 10:12
Liczba wyświetleń:
1518
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz79studpodyplomImpresrtystyczny.doc34.5 KB