Nr 43/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 43/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 września 2013 roku

 

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 18 ust. 3 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2008 roku, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.  Powołuje się Komisję w następującym składzie:

1)    dr inż. Aleksander Socha – Przewodniczący,

2)    mgr inż. Anna Anulewicz,

3)    mgr inż. Tomasz Trypuz,

4)    mgr Anna Kurzyńska – radca prawny.

2.  Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 12.09.2013 r. na sprzedaż prawa własności następujących nieruchomości:

1)      Działki nr 35/5, 37/2, 38, pow. łączna 1036 m2, obręb 64 m. Olsztyn, Plac Jedności Słowiańskiej 2 (przeznaczenie – brak m.p.z.p.);

2)      Działki nr 135, pow. 1857 m2, obręb 20 m. Olsztyn, ul. Stefana Okrzei 1A (przeznaczenie – brak m.p.z.p.);

3)      Działki nr 22/4, pow. 3654 m2, obręb 65 m. Olsztyn, ul. Niepodległości 57/65 (przeznaczenie – usługi nieuciążliwe, administracja publiczna, bankowość, mieszkalnictwo, handel, gastronomia);

4)      Działki Nr 3/5, 4/5, pow. 103743 m2, obręb 107 m. Olsztyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Juliana Tuwima (przeznaczenie – zabudowa obiektów handlowych o pow. Sprzedaży powyżej 2000m2 , zieleń urządzona, ciągi piesze);

5)      Działki nr 7/28, pow. 2509 m2, obręb 107 m. Olsztyn, ul. Juliana Tuwima (przeznaczenie – zieleń urządzona);

6)      Działki nr 2/206 i udziału do 1/5 w działce 2/220, pow. 436 m2, obręb 160 m. Olsztyn, ul. Perłowa (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

7)      Działki nr 2/213 i udziału do 1/8 w działce 2/215, pow. 1048 m2, obręb 160 m. Olsztyn, ul. Perłowa (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

8)      Działki nr 2/225 i udziału do 1/8 w działce 2/215, pow. 875 m2, obręb 160 m. Olsztyn, ul. Perłowa (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

9)      Działki nr 38/18, pow. 1146 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

10)   Działki nr 38/19 i udziału do 1/26 w działkach 38/31, 38/51, pow. 1015 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

11)   Działki nr 38/33 i udziału do 1/26 w działkach 38/31, 38/51, pow. 954 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

12)   Działki nr 38/44 i udziału do 1/26 w działkach 38/31, 38/51, pow. 826 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

13)   Działki nr 38/49, pow. 1332 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

14)   Działki nr 4/25 i udziału do 1/6 w działce 4/26, pow. 956 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

15)   Działki nr 4/38, pow. 975 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

16)   Działki nr 4/39, pow. 980 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

17)   Działki nr 4/41, 34/54, pow. 961 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

18)   Działki nr 34/44, pow. 847 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

19)   Działki nr 34/49, pow. 1055 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

20)   Działki nr 34/51, pow. 988 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

21)   Działki nr 34/52, pow. 1253 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

22)   Działki nr 34/77, pow. 768 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

23)   Działki nr 38/81, pow. 921 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

24)   Działki nr 38/82, pow. 908 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

3.  Komisja obraduje w obecności Radcy Prawnego.

4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Dział Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nieruchomości określonych jak niżej:

 

Nr

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow.

/m2/

Obręb m. Olsztyn

Lokalizacja szczegółowa

Przeznaczenie

w m.p.z.p.

Cena wywoławcza

netto /PLN/

Wadium

/PLN/

Postąpienie

/PLN/

1*

35/5, 37/2, 38 OL1O/00034203/3

1036

64

Plac Jedności Słowiańskiej 2

-

1 908 900

95 450

38 180

2*

135 OL1O/00035798/7

1857

20

ul. Stefana Okrzei 1A

-

2 224 800

111 240

44 500

3*

22/4

OL1O/00034204/0

3654

65

ul. Niepodległości 57/65

UHM-15 usługi nieuciążliwe, administracja publiczna, bankowość, mieszkalnictwo, handel, gastronomia

8 498 700

424 940

169 980

4

3/5 i 4/5

OL1O/00089406/6

OL1O/00039689/8

 

103743

107

ul. gen. Władysława Sikorskiego

ul. Juliana Tuwima

1 UC zabudowa obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej

2000 m2,

3ZP zieleń urządzona,

6CP ciągi piesze

34 762 000

1 738 100

695 240

5

7/28 OL1O/00037572/1

2509

107

ul. Juliana Tuwima

5ZP

zieleń urządzona

115 200

5 760

2 310

6

2/206 OL1O/00128039/8

436

160

ul. Perłowa

16MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

73 390

3 670

1 470

udział do 1/5 w działce 2/220**

7

2/213 OL1O/00128032/9

1048

160

ul. Perłowa

16MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

170 930

8 550

3 420

udział do 1/8 w działce 2/215**

8

2/225 OL1O/00128033/6

875

160

ul. Perłowa

16MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

143 580

7 180

2 880

udział do 1/8 w działce 2/215**

9

38/18

OL1O/00128889/1

1146

118

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

25MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

181 180

9 060

3 630

10

38/19

OL1O/00128890/1

1015

118

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

25MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

172 840

8 650

3 460

udział do 1/26 w działkach 38/31; 38/51**

11

38/33

OL1O/00128902/9

954

118

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

11MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

163 200

8 160

3 270

udział do 1/26 w działkach 38/31; 38/51**

12

38/44

OL1O/00128913/9

826

118

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

11MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

142 960

7 150

2 860

udział do 1/26 w działkach 38/31; 38/51**

13

38/49 OL1O/00130889/8

1332

118

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

11MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

210 590

10 530

4 220

14

4/25 OL1O/00130861/6

956

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

7MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

154 250

7 720

3 090

udział do 1/6 w działce 4/26**

15

4/38 OL1O/00130907/1

975

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

6MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

151 550

7 580

3 040

16

4/39 OL1O/00130912/9

980

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

6MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

152 330

7 620

3 050

17

4/41+34/54 OL1O/00130883/6

961

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

5MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

149 380

7 470

2 990

18

34/44 OL1O/00130941/1

847

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

6MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

131 660

6 590

2 640

19

34/49 OL1O/00130945/9

1055

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

6MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

163 990

8 200

3 280

20

34/51 OL1O/00130925/3

988

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

9MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

153 570

7 680

3 080

21

34/52 OL1O/00130939/4

1253

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

9MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

194 770

9 740

3 900

22

34/77 OL1O/00130916/7

768

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

8MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

119 380

5 970

2 390

23

38/81 OL1O/00130909/5

921

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

9MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

143 160

7 160

2 870

24

38/82 OL1O/00130906/4

908

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

9MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

141 140

7 060

2 830

 

* W przypadku nieruchomości zabudowanej oznaczonej w wykazie nr 1, 2, 3 podano cenę wywoławczą całej nieruchomości (grunt wraz z budynkami), stawka VAT – zwolniona.

** działki stanowią wewnętrzne drogi dojazdowe.

I Przetarg odbył się w dniu 07.05.2013 r.

 

II Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2013 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Komisji Senackich w budynku Rektoratu ul. Oczapowskiego 2 w Olsztynie.

1.    W przetargu mogą wziąć udział podmioty prawa, które wpłacą wadium. Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego. Osoba reprezentująca w przetargu inny podmiot prawa winna okazać się stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego oraz aktualnym wyciągiem z KRS. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość.

2.    Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium, w formie pieniężnej, w PLN, na każdą nieruchomość oddzielnie przelewem na rachunek Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – Bank Handlowy w Warszawie SA 39 1030 1218 0000 0000 9113 2648 w terminie do 09 września 2013 r. W tytule wpłaty należy wskazać nieruchomość, będącą przedmiotem zainteresowania /numer działki ewidencyjnej zgodnie z wykazem określającym przedmiot przetargu/.

3.    Za datę wpływu wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Uniwersytetu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny transakcyjnej nabycia prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wpłacane wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu) przelewem na konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy podanym przez sprzedającego i uchyli się od zawarcia umowy, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie odstąpi od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

4.    Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. W tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.

5.    Zasady postępowania przetargowego określa Regulamin Przetargu. Z Regulaminem Przetargu oraz innymi szczegółowymi informacjami na temat przedmiotowych nieruchomości można zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Licznerskiego 4, pok. nr 3, 2 lub pod tel. (089) 523-41-75, 523-33-33, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium, w godzinach od 900-1400, lub na stronie internetowej pod adresem http://www.uwm.edu.pl/dgn/

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.09.2013
Data publikacji:
13.09.2013 09:46
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:45
Liczba wyświetleń:
3741
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecyzjaNr43.pdf852.28 KB