Nr 42/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołów do realizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie programu Green University

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 42/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie powołania Zespołów do realizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie programu Green University

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

W celu realizacji zadań określonych przez Zespół programowy Green University powołuje się następujące zespoły robocze:

1)       Zespół ds. Inteligentnych Technologii Energetycznych – dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK, prof. UWM, prof. dr hab. inż. Janusz PIECHOCKI,

2)       Zespół ds. Efektywności Energetycznej Infrastruktury Uniwersytetu – dr hab. inż. Robert WÓJCIK, prof. UWM,

3)       Zespół ds. Badań nad Wykorzystaniem Alternatywnych Źródeł Energii – prof. dr hab. inż. Janusz GOŁASZEWSKI,

4)       Zespół ds. Precyzyjnych Technologii w Rolnictwie, Leśnictwie i Gospodarce Wodnej – dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK, prof. UWM,

5)       Zespół ds. Kształtowania Przestrzeni Przyrodniczo-Krajobrazowej Uniwersytetu – prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI, prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK, dr inż. arch. Wiesława GADOMSKA, dr inż. Krystyna KUSZEWSKA, dr inż. Mariusz ANTOLAK, dr inż. Mieczysława Aldona FENYK,

6)       Zespół ds. Transportu Ekologicznego – dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK, prof. UWM, dr inż. Aleksander SOCHA,

7)       Zespół ds. Akademickiego Ośrodka Przyrodolecznictwa – prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ,

8)       Zespół ds. Kształcenia i Badań w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii i Ochrony Środowiska – dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM, prof. dr hab. inż. Mirosław KRZEMIENIEWSKI,

9)       Zespół ds. Badań nad Społeczno-Ekonomicznymi Aspektami Funkcjonowania Green University – dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM, dr hab. Ewa STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO, prof. UWM.

 

§ 2

Traci moc Decyzja Nr 41/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.08.2013
Data publikacji:
09.09.2013 12:52
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:47
Liczba wyświetleń:
2450
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja42tracimocDecyzja41.doc41.5 KB