Wersja strony Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich z dnia 2 październik, 2007 - 09:59

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Strona została usunięta dnia: 13 grudzień, 2010 - 12:30

 

 

Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 1 i 05, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-38-35, 523-43-87, 523-45-09, 523-32-87; tel./fax 523-34-23

e-mail: bkss@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0500; kod finansowy: 9005

Kierownik

mgr inż. Irena Kozłowska

tel. - 523-43-35

Do obowiązków Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją,
 2. promocja oferty kształcenia,
 3. realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących polityki edukacyjnej i systemu zapewniania jakości kształcenia,
 4. koordynacja i nadzór nad organizacją oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich i podyplomowych,
 5. redystrybucja funduszu środków pomocy materialnej dla studentów ,
 6. realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,
 7. prowadzenie ewidencji i rezerwacji sal dydaktycznych,
 8. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,
 9. formalizowanie indeksów studiów doktoranckich i świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
 10. obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich i podyplomowych,
 11. udzielanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotyczących toku studiów (instruktaż).

 

Sekcja ds. Studiów i Studentów

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 1 i 05, 10-719 Olsztyn

tel./fax +4889 523-43-87

kod ewidencji korespondencji: 90-0501; kod finansowy: 9005

Kierownik

inż. Elżbieta Łożyńska

tel. - 523-43-87

Specjaliści

inż. Krystyna Mitukiewicz-Sodel 523-34-23

Leokadia Sadłowska 523-43-87

mgr inż. Danuta Kuryj 523-38-35

Samodzielni referenci

mgr inż. Dorota Koryno 523-45-09

mgr Anna Malinowska 523-43-87

Starsi referenci

mgr inż. Magdalena Czaplicka 523-43-87

mgr Sylwia Gawrycka 523-45-09

mgr Agnieszka Kupper 523-43-35

Lucyna Sokołowska 523-34-23

Sekcja ds. Studiów i Studentów:

 1. organizuje działalność informacyjną i poradnictwo z zakresu studiów,
 2. koordynuje prace związane z przebiegiem i rozliczaniem studenckich praktyk programowych,
 3. koordynuje sprawy związane z wznowieniem studiów, urlopami i przeniesieniami studentów,
 4. przyjmuje i prowadzi sprawy wynikające ze skarg studentów,
 5. opracowuje założenia i wnioski dotyczące ogólnej polityki socjalno-bytowej studentów oraz prowadzi kontrolę jej realizacji,
 6. prowadzi rejestr studenckich organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Uniwersytetu,
 7. uczestniczy w planowaniu i rozliczaniu finansowym spraw związanych z dydaktyką oraz opieką nad studentami,
 8. prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania dotyczących toku studiów,
 9. kontroluje we wszystkich jednostkach realizację planów zatrudnienia w sferze dydaktyki dotyczących zgodności z obowiązującymi planami studiów i programami nauczania,
 10. rozlicza wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia na zajęcia ponadwymiarowe i zlecone,
 11. prowadzi sprawozdawczość w zakresie objętym przedmiotem działania.

Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów

ul. Bartosza Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

tel. +4889 527-92-12, 523-62-44; fax 527-20-50;

e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0504; kod finansowy: 504-9005-1202

Kierownik

mgr Dorota Opolska 527-92-12, 524-62-44

Specjalista

mgr Mirosław Marszelewski 527-92-12, 524-62-44

Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów:

 1. prowadzi zbiór informacji o absolwentach,
 2. prowadzi poradnictwo zawodowe,
 3. organizuje i prowadzi szkolenia przygotowujące studentów do efektywnego poszukiwania pracy,
 4. tworzy bazę danych na temat miejsc pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z firmami,
 5. udziela informacji o ofertach praktyk i pracy,
 6. promuje Uniwersytet wśród przyszłych studentów oraz firm,
 7. organizuje prezentacje firm w Uniwersytecie,
 8. organizuje sesje rekrutacyjne,
 9. prowadzi dystrybucję poradników firm współpracujących,
 10. prowadzi badania ankietowe studentów i badania preferencji pracodawców

Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 05, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-32-87; 523-33-12; 523-33-60; 524-51-51; fax: 523-34-23

kod ewidencji korespondencji: 90-0505; kod finansowy: 9005

Specjalista

mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo 523-32-87

Starszy referent

mgr Joanna Podgródna 523-33-12, 523-33-60

dr inż. Anna Jelińska 524-51-51

Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowyc

        1. koordynuje zadania:

a) związane z rekrutacją kandydatów na studia doktoranckie,

b) dotyczące przebiegu zajęć dydaktycznych w zakresie studiów doktoranckich i podyplomowych,

2. organizuje działalność informacyjną i poradnictwo z zakresu studiów doktoranckich i podyplomowych,

3. prowadzi ewidencję studiów doktoranckich i podyplomowych na poszczególnych wydziałach,

4. nadzoruje sprawy pomocy stypendialnej dla doktorantów.

 

Stanowisko ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp

Ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 1, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-38-35

Do zakresu działania Stanowiska ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp należy:

 1. opracowywanie w porozumieniu z dziekanami wydziałów programów szkolenia studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z określeniem wymiaru czasu szkolenia,
 2. ustalanie harmonogramów szkoleń oraz ustalanie w porozumieniu z dziekanami wielkości grup studenckich,
 3. prowadzenie szkolenia studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie,
 4. prowadzenie dziennika szkolenia wraz z imiennym wykazem studentów- uczestników szkolenia,
 5. potwierdzanie ukończenia przez studenta szkolenia wpisem do indeksu – „zaliczono”.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.07.2007
Data publikacji:
02.10.2007 09:55
Data aktualizacji:
13.12.2010 12:30
Liczba wyświetleń:
25992
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument