Wersja strony Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich z dnia 19 październik, 2009 - 13:02

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Strona została usunięta dnia: 13 grudzień, 2010 - 12:30

Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 1, 05, 303, 304 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-38-35, 524-52-29, 523-43-87,
523-45-09, 523-32-87; 524-51-51, 523-34-23

tel./fax (089)523-34-23 

e-mail: bkss@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0500; kod finansowy: 9005

Kierownik

mgr inż. Irena Kozłowska

tel. +4889 523-43-35

Do obowiązków Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją,
 2. promocja oferty kształcenia,
 3. realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących polityki edukacyjnej i systemu zapewniania jakości kształcenia,
 4. koordynacja i nadzór nad organizacją oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich i podyplomowych,
 5. koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu ustalania świadczeń pomocy materialnej dla studentów; redystrybucja funduszu środków pomocy materialnej dla studentów ,
 6. realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,
 7. prowadzenie ewidencji i rezerwacji sal dydaktycznych,
 8. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania          jednostki,
 9. formalizowanie indeksów studiów doktoranckich i świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
 10. obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich i podyplomowych,
 11. udzielanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotyczących toku studiów (instruktaż).

Sekcja ds. Studiów i Studentów

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 1 i 05, 10-719 Olsztyn

tel./fax +4889 523-43-87  

kod ewidencji korespondencji: 90-0501; kod finansowy: 9005

 

Kierownik

inż. Elżbieta Łożyńska

tel. +4889 523-43-87

Specjaliści

mgr inż. Dorota Koryzno (089)523-45-09

mgr Paweł Łojewski (089)523-38-35

inż. Krystyna Mitukiewicz-Sodel (089)523-34-23

Leokadia Sadłowska (089)523-43-87

mgr Agnieszka Zdanowska (089) 524-51-51

Samodzielni referenci

mgr Anna Malinowska (089)523-43-87  

Starsi referenci

mgr inż. Magdalena Czaplicka (089)523-43-87

mgr inż. Sylwia Gawrycka (089)523-45-09 , (089) 524-51-51

mgr Agnieszka Kupper (089)524-52-29

Lucyna Sokołowska (089)523-34-23

 Do obowiązków Sekcji ds. Studiów i Studentów należy:

 1. organizacja działalności informacyjnej i poradnictwo z zakresu studiów,
 2. koordynacja prac związanych z przebiegiem i rozliczaniem studenckich praktyk programowych,
 3. koordynacja spraw związanych z wznowieniem studiów, urlopami i przeniesieniami studentów,
 4. przyjmowanie i prowadzenie spraw wynikających ze skarg studentów,
 5. opracowanie założeń i wniosków dotyczących ogólnej polityki socjalno-bytowej studentów oraz prowadzenie kontroli jej realizacji,
 6. prowadzenie rejestru studenckich organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Uniwersytetu,
 7. uczestniczenie w planowaniu i rozliczaniu finansowym spraw związanych z dydaktyką oraz opieką nad studentami,
 8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania dotyczących toku studiów,
 9. kontrolowanie we wszystkich jednostkach realizacji planów zatrudnienia w sferze dydaktyki dotyczących zgodności z obowiązującymi planami studiów i programami nauczania,
 10. rozliczanie wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia na zajęcia ponadwymiarowe i zlecone,
 11. prowadzenie sprawozdawczość w zakresie objętym przedmiotem działania.

 

Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów

ul. Bartosza Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

tel. +4889 527-92-12, 523-62-44; fax 527-20-50;

e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl 

kod ewidencji korespondencji: 90-0504; kod finansowy: 504-9005-1202

Kierownik

mgr Dorota Opolska

tel. +4889 527-92-12, 524-62-44

Specjalista

mgr Mirosław Marszelewski tel. +4889 527-92-12, 524-62-44

Do obowiązków Sekcji ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów należy:

 1. prowadzenie zbioru informacji o absolwentach,
 2. prowadzenie poradnictwa zawodowego,
 3. organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących studentów do efektywnego poszukiwania pracy,
 4. tworzenie bazę danych na temat miejsc pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z firmami,
 5. udzielanie informacji o ofertach praktyk i pracy,
 6. promocja Uniwersytetu wśród przyszłych studentów oraz firm,
 7. organizacja prezentacji firm w Uniwersytecie,
 8. organizacja sesji rekrutacyjnych,
 9. prowadzenie dystrybucji poradników firm współpracujących,
 10. prowadzenie badań ankietowych studentów i badań preferencji pracodawców.

 

Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 113, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-32-87; 523-33-60; fax: 523-34-23 

e-mail: grygo@uwm.edu.pl 

kod ewidencji korespondencji: 90-0505; kod finansowy: 9005

Specjalista

mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo (089)523-32-87

Do obowiązków Stanowiska ds. Studiów Doktoranckich należy:

 1. koordynacja zadań:

a)     związanych z rekrutacją kandydatów na studia doktoranckie,

b)     dotyczących przebiegu zajęć dydaktycznych w zakresie studiów doktoranckich,

 1. organizacja działalności informacyjnej i poradnictwo z zakresu studiów doktoranckich,
 2. prowadzenie ewidencji studiów doktoranckich na poszczególnych wydziałach,
 3. nadzór spraw pomocy stypendialnej dla doktorantów.

 

 

 Stanowisko ds. Studiów Podyplomowych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 113, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-33-12; 523-33-60; fax: 523-34-23 

e-mail: joanna.podgrodna@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0505; kod finansowy: 9005

Specjalista

mgr Joanna Podgródna (089)523-33-12, 523-33-60

Do obowiązków Stanowiska ds. Studiów Podyplomowych należy:

 1. koordynacja zadań:
  1. związanych z rekrutacją kandydatów na studia doktoranckie,
  2. dotyczących przebiegu zajęć dydaktycznych w zakresie studiów podyplomowych,
 2. organizacja działalności informacyjnej i poradnictwo z zakresu studiów podyplomowych, w tym poradnictwo w zakresie powoływania, likwidacji i prowadzenia studiów podyplomowych,
 3. prowadzenie ewidencji studiów podyplomowych na poszczególnych wydziałach.
Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.07.2007
Data publikacji:
02.10.2007 09:55
Data aktualizacji:
13.12.2010 12:30
Liczba wyświetleń:
25990
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument