Nr 58/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności".

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 58/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 lipca 2013 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności”

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) oraz §3 ust. 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 32/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności”:

1)     w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 3990,00 zł.”

2)     w § 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.07.2013
Data publikacji:
10.07.2013 12:03
Data aktualizacji:
11.10.2013 08:15
Liczba wyświetleń:
1811
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz58zmZarz322009podyplMenadjakobezpiezywno.doc30 KB