Nr 57/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu w ramach szkolenia obronnego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 57/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu w ramach szkolenia obronnego

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W dniu 24 czerwca 2013 roku przeprowadzić szkolenie w formie treningu przy udziale Stałego Dyżuru z kadrą kierowniczą.

 

§ 2

1.  Do przygotowania i przeprowadzenia niezbędnej dokumentacji treningu, o którym mowa w § 1, powołuję zespół zadaniowy w składzie podanym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.  Plan ramowy przygotowania treningu zawiera załącznik nr 2.

         

§ 3

Na koordynatora wszelkich prac związanych z organizacją treningu i opracowaniem dokumentów wyznaczam Annę Stachurską.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kadr
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2013
Data publikacji:
10.07.2013 12:00
Data aktualizacji:
11.10.2013 08:21
Liczba wyświetleń:
2042
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz57przeprowtreninguobronnego.docx18.28 KB