Nr 37/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 27/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 37/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 lipca 2013 roku

 

w sprawie zmiany Decyzji Nr 27/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2013/2014 na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

 

Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z późn. zm.) oraz § 90 ust. 1a Statutu Uniwersytetu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Decyzji Nr 27/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2013/2014 na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. dr Stanisław Bułajewski – Przewodniczący”.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.07.2013
Data publikacji:
10.07.2013 11:51
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:51
Liczba wyświetleń:
2130
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec37KomisjaRekrutElkzmiana.doc27.5 KB