Nr 35/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad używania faksymile podpisu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr  35/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia   21 czerwca 2013 roku

 

w sprawie zasad używania faksymile podpisu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Statutu stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.     Faksymile podpisu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwane dalej faksymile, z zastrzeżeniem ust. 2, może być stosowane wyłącznie w celu sygnowania:

1)    druków akcydensowych o charakterze użytkowym lub okolicznościowym, w szczególności zaproszeń i życzeń,

2)    korespondencji seryjnej – pod warunkiem umieszczenia oryginalnego podpisu Rektora na pierwszym egzemplarzu.

2.     Faksymile może być zastosowane do sygnowania decyzji lub zarządzenia Rektora, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1)    wydanie decyzji lub zarządzenia wynika z innych przepisów,

2)    decyzja lub zarządzenie muszą być wydane w określonym terminie, który nie był wcześniej znany, 

3)    Rektor przebywa poza siedzibą Uniwersytetu i nie ma możliwości niezwłocznego powrotu do siedziby,

4)    sygnowanie decyzji lub zarządzenia zostało poprzedzone poinformowaniem Rektora o powstałej sytuacji telefonicznie lub elektronicznie.

3.     W przypadku konieczności użycia faksymile do sygnowania decyzji lub zarządzenia:

1)   osoba przygotowująca decyzję lub zarządzenie do podpisu Rektora, przed zastosowaniem faksymile, dokonuje krótkiego opisu zasadności jego użycia,

2)   Rektor, podpisuje oryginał decyzji lub zarządzenia, niezwłocznie po ustaniu przyczyn zastosowania faksymile.

4.     Do używania faksymile upoważniony jest Dyrektor Gabinetu Rektora lub Kierownik Biura Rektora.

5.     Przed pierwszym użyciem faksymile należy zarejestrować w księdze pieczęci prowadzonej w Biurze Rektora.

6.     Faksymile  należy przechowywać w sposób uniemożliwiający jego użycie niezgodne z zasadami określonymi w niniejszej decyzji.

7.     Faksymile jest komisyjnie niszczone po zakończeniu pełnienia funkcji przez Rektora lub w innym terminie – na polecenie Rektora. Ze zniszczenia sporządza się protokół. 

 

§ 2

Traci moc Decyzja Nr 77 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie   zasad używania faksymile podpisu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.06.2013
Data publikacji:
10.07.2013 11:19
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:53
Liczba wyświetleń:
2647
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec35zasadyuzyfaksymile.doc43 KB