Nr 54/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia formularza wyjazdowego obowiązującego przy wyjazdach służbowych za granicę w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 54/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

w sprawie wprowadzenia formularza wyjazdowego obowiązującego przy wyjazdach służbowych za granicę w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Wprowadza się obowiązek stosowania, przy wyjazdach zagranicznych, formularza wyjazdowego (Formularz A), którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2.     Obowiązek wypełnienia i złożenia formularza wyjazdowego dotyczy,  zamierzających wyjechać służbowo za granicę:

1) pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

2) studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

3) osób współpracujących z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

3.    Wypełniony formularz wyjazdowy należy złożyć w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej co najmniej 10 dni przed planowanym wyjazdem.

4.     Złożenie formularza z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 3, powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.06.2013
Data publikacji:
28.06.2013 12:20
Data aktualizacji:
11.10.2013 08:23
Liczba wyświetleń:
5223
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz54wproFormulwyjazdzagra.doc28.5 KB
Formularz A. zarządzenie 5420.87 KB