Nr 153 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM Porozumienia o współpracy z Wszechrosyjskim Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Rosja

 

UCHWAŁA Nr 153

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Wszechrosyjskim Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Rosja.

 

§ 1

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic-twie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Wszechrosyjskim Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Rosja.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2007
Data publikacji:
14.09.2007 13:49
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:14
Liczba wyświetleń:
2986
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument