Nr 32/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 81/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-2017

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 32/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
w sprawie   zmiany w Decyzji Nr 81/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-2017
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Decyzji Nr 81/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-2017, § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dr inż. Piotr SOŁOWIEJ – NSZZ „Solidarność”,”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.06.2013
Data publikacji:
17.06.2013 12:52
Data aktualizacji:
11.12.2018 12:21
Liczba wyświetleń:
2491
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy32zmianaDecyzji81RadaNadzorCIiTTkadencja2012-2017.doc27 KB